Ikastolaren kudeaketa COVID aurrean 20-21

Ikastolaren kudeaketa Covid aurrean aurkeztuko dizuegu.

Ikastolaren kudeaketa Covid aurrean

 Jarraibide orokorrak

DERRIGORREZKO ETAPAKO ikasle bat IKASTOLARA JOATEA

DERRIGORREZKOA DA osasun-egoera onean badago.

Ikasle batek EZ DU ikastolara joan behar egoera hauetan:

 • PCR baten edo beste proba diagnostiko molekular baten emaitzaren zain

dagoenean.

 • Isolamenduan badago , PCR bidez diagnostikatutako koronabirus-infekzio

bat duelako.

 • Berrogeialdian badago , COVID kasu baieztatu baten kontaktu estua delako.
 • Koronabirus bidezko infekzioarekin bateragarriak diren sintomak baditu.

Zein dira koronabirusaren sintomak?

Edozein larritasuneko arnas infekzio akutuaren (aguda) koadro klinikoa duen

edozein pertsona, besteak beste, sukarra, eztula edo aire faltaren sentsazioa duena.

Beste sintoma batzuk ere, hala nola odinofagia (jaterakoan mina izatea), anosmia

(usaimena galtzea), ageusia (dastemenaren zentzua galtzea), giharretako minak,

beherakoak, min torazikoa edo zefaleak, COVID-19 bidezko infekzioaren susmoaren

sintomatzat har daitezke irizpide klinikoaren arabera.

Nortzuk kontsideratzen dira kontaktu estua?

 • Bizikidetza egonkorreko taldearen eremuan (EAEn LHko 2. maila arte ,

ikasle guztiak harreman estutzat hartuko dira.

 • Lehen Hezkuntzako 3. mailatik aurrera, osasun-agintariek kontaktu estutzat

hartuko dute ikasgelan ikaskideekin duten distantziaren eta maskaren

erabileraren arabera. Hala ere irizpide nagusia honakoa da: Sintomak zituen

kasu batekin leku berean 2 metro baino gutxiagoko distantziara, babes

neurri gabe 15 minutuz gutxienez egondako pertsona ( Ondorioz

ahalegin berezia jarria behar da kontaktua ez izateko neurriak

betetzen ).

Kudeaketa Covid aurrean

Ikastetxean, are gehiago gaur egungo testuinguruan, kasuak garaiz detektatzea,

isolatzea eta harreman estuak izatea segurtasun-ingurune bati eusteko eta

hezkuntza- eta pedagogia-helburuak lortzeko neurri garrantzitsuenetako bat da. Gai

honen inguruan gertatzen diren egoeren gaineko zalantzak argitzeko eta jarraibideak

emateko Hezkuntza Sailak erreferente bat izendatuko du ikastetxe bakoitzerako.

Iraileko lehen astean zehar izango dute erreferentziazko pertsona horrekin

harremanetan jartzeko bideen gaineko informazioa.

Ikasle batek ikastolan COVIDekin bateragarriak diren sintomak baditu :

 1. Maskara kirurgiko bat emango zaio (2 urtetik gorakoa bada), eta beste bat

zaintzen duen helduarentzat (gomendagarria kasu hauetarako irakasleaz gain

pertsona bat-batzuk izendatuta izatea ikastola bakoitzean, ahal bada pertsona

horren jarduera arrunta ez da ikasgeletan gauzatu behar), gurasoak edo

tutoreak iritsi arte.

 1. Aireztapen egokia duen eta pedalezko paperontzi bat duen banakako gela

batera eramango da, eta bertan botako dira erabili eta botatzeko diren (une

horretarako bakarrik erabiliko dira) maskara eta zapiak.

 1. Familiari jakinaraziko zaio bere osasun-zentroarekin harremanetan jarri behar

dela (familiaren ezaugarrien arabera ikastolak berak egin dezake gestio hori

zuzenean) bere kasua ebaluatu, PCRren eskaera erabaki eta, hala

badagokio, etxeko isolamendua adieraz dezan, emaitza jakin arte.

Larritasun-zantzurik badu, 112 zenbakira deitu behar da.

 1. 24-48 orduko epean egingo da PCRa.
 1. Hasierako prozesu honetan eta balizko PCR frogen emaitzak ezagutu arte

bere taldeko ikasleek zein irakasleek ikastolan jarraituko dute.

  Kudeaketa Covid aurrean: Frogen emaitzak negatiboak badira

 1. Bere taldeko ikasleek eta irakasleek bere jarduera arruntean jarraituko

dute.

 1. Froga egin dioten ikaslearen kasuan Osasun-zentroko profesionalek

jarraipena egingo dute eta alta adieraziko dute egokia iruditzen zaien

momentuan (kasu hauetan ez da derrigorrezkoa bigarren PCR froga

ikastolara bueltatzeko)

  Kudeaketa Covid aurrean: Frogen emaitzak positiboak badira

 1. Ikastolak ezarritako protokoloaren arabera informazio hau modu

antolatuan eta erraz eskuratzeko moduan jasotzea gomendatzen

zaio: Bizikidetza-talde egonkor bakoitzeko ikasleen zerrenda; Gela,

tailer eta laborategi bakoitzeko ikasleen zerrenda eta jardueraren

zehaztapenak; Jantoki-txandako ikasleen zerrenda; autobusena ….

 1. Kontaktu estukoak izan ez diren ikasleek eta irakasleek ikastolan

jarraituko dute.

 1. Kontaktu estukoak izan badira:

❏ Ikasleei berrogeialdia adieraziko zaie (salbu eta PCR bidez

baieztatutako koronabirus infekzioa izan badute edo aurreko 6

hilabeteetan proba serologiko positiboa izan badute), PCR froga

egin eta emaitza negatiboak ematen badira ere 10-14 egun

pasa ondoren beste froga bat egingo zaie negatiboak direla

ziurtatzeko. Hau guztia Osasun Zentroarekin koordinatu eta

bere agintepean egin beharko da .

❏ Irakasleen kasuetan Laneko Arriskuen prebentzio zerbitzuari

emango zaio horren berri eta kontaktu estua izan bada

berrogeialdia adieraziko zaio eta lantegian “gaixotasun

profesionala”ren kontsiderazioa izango du . PCR froga egin

eta emaitza negatiboak ematen badira ere 10-14 egun pasa

ondoren beste froga bat egingo zaie negatiboa direla

ziurtatzeko. Hau guztia Lan arriskuen Prebentzio Zerbitzuen

koordinatu eta bere agintepean egin beharko da.

Positibo eman dutenen ikastolara itzultzea

Ospitaleratzeko irizpiderik izan ez duten ikasleak gutxienez 10 egunez isolatuko dira,

betiere 3 egun daramatzate sintomarik gabe. Osasun-zentroko profesionalek

jarraipena egingo dute eta alta adieraziko dute. Ez da kontroleko PCRrik behar

ikastetxera itzultzeko.

Ikasle batek ikastetxetik kanpo COVIDekin bateragarriak diren sintomak baditu 

 1. Gurasoak edo tutoreak harremanetan jarriko dira ikastolako zuzendaritzarekin

edo tutorearekin, beren osasun-zentroarekin edo Osasun Aholkularitzako

Zerbitzuaren erreferentziako telefonoarekin, haien kasua ebaluatu, PCRren

eskaera erabaki eta, hala badagokio, etxeko isolamendua adieraz dadin,

emaitza jakin arte.

Negatiboa ematen badu

 1. Osasun-zentroko profesionalek jarraipena egingo dute eta alta

adieraziko dute.

 1. Bere taldekideek eta irakasleek ikastolan jarraituko dute normaltasun

osoarekin.

Positiboa ematen badu

Aurreko kasuan jarraitu den protokolo berdina jarraituko da.

Kudeaketa Covid aurrean: Prozesu hau guztia grafiko batean adierazita ikus dezakezue

Ikastolaran kudeaketa Covid aurrean.