Letra de la canción (original, en euskara)

Serantes gailurretik begiratzean,

ikusten da herri bat itsaso ertzean.

Ohitura arrantzalea zuen bere baitan,

famatua egin zen bai mundu osoan.

 

Aspaldi aspaldian euskara egiten zen.

Bizi eta lan eiteko hizkuntza bat zuten.

Gure aiton-amonek zaindu bazuten,

zergaitik ez dugu ba berdina egiten?

 

A, A, A, Bihotz Gaztea Ikastola.

E, E, E, euskaraz guk ere.

I, I, I, euskaraz bizi.

O eta U, euskara bultzatu.

 

A, A, A, maite badut esan.

E, E, E, euskaraz guk ere.

I, I, I, orain badakit.

O eta U, lagundu gaitzazu.

 

A, A, A,…

E, E, E, euskaraz guk ere.

I, I,…

O eta U, orain zuk abestu.

Letra de la canción (traducida al castellano)

Al mirar desde la cima de Serantes,

se divisa un pueblo a orillas del mar.

De costumbres pescadoras,

se hizo famoso en todo el mundo.

 

Hace mucho mucho tiempo se hablaba euskara.

Tenían su idioma para vivir y trabajar.

Si nuestros abuelas y abuelos lo cuidaron,

¿por qué no lo cuidamos igualmente?

 

A, A, A, la Ikastola Bihotz Gaztea.

E, E, E, nosotros también en euskara.

I, I, I, vivir en euskara.

O y U, impulsad el euskara.

 

A, A, A, si lo amo lo diré.

E, E, E, nosotros también en euskara.

I, I, I, ahora ya lo sé.

O y U, ayúdanos.

 

A, A, A,…

E, E, E, nosotros también en euskara

I, I,…

O y U, ahora canta tú.